Witam Państwa,

Pełniąc funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego w kadencji 2012-2016, przyjmuję
za swój obowiązek aktywne uczestniczenie w pielęgnowaniu akademickich tradycji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zadanie to wykonuję od lat, jako wicedyrektor Instytutu, prodziekan i dziekan Wydziału oraz prorektor naszej Uczelni. Obecnie kieruję
także Senacką Komisją Oceny i Rozwoju Kadry.

Uważam za niezbędne ciągłe nabywanie nowych umiejętności zawodowych,
dlatego przystąpiłem do Programu Rozwoju UKW jako uczestnik 2-letnich studiów MBA. Zdobytą wiedzę pragnę wykorzystać przy realizowaniu przyjętej Misji i Strategii Rozwoju Wydziału Humanistycznego na lata 2012-2016. Najważniejsze cele to zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i wychowania, wzmacnianie pozycji naukowej Wydziału, współpraca ze środowiskiem krajowym i zagranicznym oraz efektywne zarządzanie kadrą naukową i administracyjną. Bieżąca działalność opiera się na twórczości naukowej i pracy dydaktycznej, które tworzą obraz profesora Wydziału Humanistycznego.

Jacek Woźny

Ornament celtycki wybory 2016