Pomoce dydaktyczne

Sylabus 1

Przedmiot: Podstawy archeologii.
Celem zajęć jest przygotownia studentów do umiejętnego wykorzystywania walorów dziedzictwa archeologicznego w turystyce. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania i waloryzacji dziedzictwa archeologicznego na potrzeby turystyki.

pobierz plik [pdf, 51 KB]
 

Sylabus 2

Przedmiot: Podstawy inwentaryzacji zabytków ruchomych.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami i technikami inwentaryzowania różnych kategorii zabytków ruchomych. Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje w zakresie podstaw rozpoznawania, opisywania oraz inwentaryzowania zabytków ruchomych od pradziejów do czasów nowożytnych.

pobierz plik [pdf, 53 KB]
 

Ornament celtycki