Teksty

Artykuł 1

Palimpsestowa natura pradziejowych miejsc kultowych opublikowany w pracy zbiorowej Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, red. B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2012

pobierz plik [pdf, 119 KB]
 

Artykuł 2

Wierzenia we wczesnych okresach epoki żelaza na ziemiach polskich w świetle oddziaływań zewnętrznych centrów kulturowych opublikowany w pracy zbiorowej Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2012

pobierz plik [pdf, 118 KB]
 

Artykuł 3

Relacje kultury pomorskiej i kultury oksywskiej w świetle symboliki rytuałów pogrzebowych opublikowany w pracy zbiorowej Między kulturą pomorską a kulturą oksywską, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2011

pobierz plik [pdf, 162 KB]
 

Artykuł 4

Eschatologiczne funkcje wyposażenia zmarłych w grobowcach późnoneolitycznych z Polski i terenów sąsiednich opublikowany w pracy zbiorowej Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., red. H.Kowalewska-Marszałek, P.Włodarczak, Kraków-Warszawa 2011

pobierz plik [pdf, 732 KB]
 

Artykuł 5

Sakrale Landschaften und Feuer im Glauben der Gemeinschaften der Bronze- und Fruheisenzeit opublikowany w pracy zbiorowej Faszinosum Lausitzer Kultur. Religion, Musik, Medizin, Burg-Muschen 2012

pobierz plik [pdf, 7,2 MB]
 

Ornament celtycki